Telekom (Slovak Telekom)

Slovak Telekom, a. s., pôsobí pod uvedeným obchodným menom od 8. marca 2006. Svoje produkty a služby pevnej siete ponúka pod obchodnou značkou T-Com a zároveň vizuálne prezentuje svoju príslušnosť ku skupine Deutsche Telekom. Magentové „T“ je jednou z najsilnejších značiek na svetovom telekomunikačnom trhu a je zároveň zárukou kvality v oblasti moderných telekomunikačných služieb v takmer 30 krajinách na celom svete. Slovak Telekom je multimediálny operátor s dlhoročnými skúsenosťami a medzinárodnými poznatkami, ktorý na slovenský telekomunikačný trh prináša inovatívne technologické trendy. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje telekomunikačnú sieť, ktorá pokrýva celé územie Slovenskej republiky. Pod obchodnou značkou T-Com na nej poskytuje národné a medzinárodné hlasové služby, ako aj široké portfólio moderných dátových služieb a je najväčším poskytovateľom širokopásmového tzv. Magio internetu. Ako prvý operátor na Slovensku ponúkol zákazníkom Triple Play službu Magio, ktorá v sebe spája digitálnu televíziu, internet a telefonovanie. Stratégiou pôsobenia skupiny je poskytovanie širokej palety moderných a navzájom komplementárnych komunikačných riešení, založených na najmodernejších technológiách, profesionálnych skúsenostiach a špecializovanom prístupe k individuálnym potrebám zákazníkov.

Recenzie Telekom (Slovak Telekom)

Roman 12.07.2020
Žiaden záujem poskytnúť lepšie pripojenie.
Ohodnoťte svojho poskytovateľa na podstránke produktov zadaním vašej adresy v ľavom hornom rohu stránky a porovnajte si aktuálne ponuky ostatných poskytovateľov.
Ďalšie recenzie