DSL pripojenie (ADSL, VDSL)

DSL technológia slúži na prenos internetového signálu pomocou telefónnych liniek. Na rozdiel od zastaranej technológie dial-up umožňuje vyššie rýchlosti spojenia, podľa súčasnej ponuky operátorov pre domácnosti na Slovensku do 50 Mbit/s. DSL umožňuje súčasné využívanie pevnej linky aj internetu.

Najväčším domácim poskytovateľom DSL pripojenia na Slovensku je Slovak Telekom (verejnosti známy pod obchodnou značkou T-Com), ktorý je vlastníkom telefónnej infraštruktúry na Slovensku. Tú zároveň sprístupňuje ďalším operátorom, preto si internetové služby na telefónnych rozvodoch môžete objednať aj od iných poskytovateľov.

Agregácia

Agregácia v prípade pripojenia do internetu znamená zdieľanie prenosového pásma viacerými používateľmi. Vychádza z predpokladu, že toto pásmo nevyužívajú všetci používatelia súčasne a je základným predpokladom cenovo dostupného broadbandu. Číselne sa agregácia vyjadruje ako podiel kapacity, ktorú operátor poskytuje skupine užívateľov, a súčtu používateľov. Napríklad agregácia 1:20 znamená, že pásmo zdieľa 20 užívateľov, neznamená však, že by rýchlosť každého z nich dosahovala iba dvadsatinu kapacity. Nie všetci užívatelia sa totiž pripoja na internet naraz, každý z nich prenáša dáta v inom čase, objeme a podobne. Čím vyššia je agregácia, tým väčšia je pravdepodobnosť, že užívatelia zaregistrujú kolísavé rýchlosti internetu. Kvôli agregácii nemôžu operátori domácnostiam garantovať minimálne prenosové rýchlosti pripojenia, na druhej strane vďaka nej môžu domácnostiam poskytovať širokopásmový internet za prijateľnú cenu. Vyčlenené pásmo sa spravidla používa vo firemnom sektore, kedy spoločnosti potrebujú mať garantovanú kapacitu prenosu a sú ochotné si za takýto typ spojenia priplatiť.

Broadband / širokopásmový internet

Broadband je rozsiahly pojem, ktorý označuje pripojenie k internetu prostredníctvom rôznych technológií (DSL, optické pripojenie, Wi-Fi, mobilné...). Pri každej z nich platí, že pomocou nej môžete byť pripojení k internetu 24 hodín denne. Aj v prípade, že využívate na pripojenie telefónnu linku, umožňuje broadband  na rozdiel od dial-up pripojenia súčasné využívanie telefónnej linky aj internetu. Broadbandu sa často hovorí vysokorýchlostný internet, pretože s ním máte rýchly prístup k webovým stránkam a môžete pohodlne sťahovať obrázky, hudbu, video či iné súbory z internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od technológie, ktorú využívate, a od konkrétneho programu, ktorý si u operátora predplatíte.

Dowload / Rýchlosť

Anglický pojem označuje rýchlosť, akou sa sťahujú dáta z internetu do vášho počítača. V súčasnosti sa najčastejšie uvádza v počte megabitov za sekundu – teda Mbit/s (alebo Mbps - z anglického megabit per second). Pri broadbande sa rýchlosti súčasných programov ponúkaných operátormi pohybujú v rozmedzí od cca 0,5 do 1000 Mbit/s a sú závislé od technológie pripojenia.

Pre potreby bežnej domácnosti úplne postačujú rýchlosti v jednotkách Mbit/s, ktoré umožňujú rýchly prístup na webstránky, promptné sťahovanie príloh mailov či pesničiek (mp3) alebo sledovanie videa umiestneného na internete (tzv. streamované video, aké nájdete napríklad na Youtube či v online archíve televízií). Náročnejší užívatelia, ktorí majú záujem sťahovať z internetu veľké súbory, napríklad filmy alebo demá k počítačovým hrám alebo sledovať video vo vysokom rozlíšení, by mali siahnuť po internetových programoch v desiatkach Mbit/s. Vyššie rýchlosti sa odporúčajú aj v prípade, že chcete mať k internetu pripojených viacero počítačov súčasne.

Pri opise danej internetovej služby od operátora najčastejšie nájdete zobrazenie rýchlosti v takomto formáte – 15/1 Mbit/s. Rýchlosť downloadu je prvé číslo (pred lomkou), v tomto prípade teda 15.

Fair usage policy / FUP

Zmyslom Fair usage policy (FUP) je zabrániť tomu, aby jeden používateľ nadmerne zaťažoval dátové pásmo, ktoré je vyhradené pre viacerých používateľov internetu. FUP používajú len niektorí operátori a to len pri produktoch označených ako "neobmedzené". Najčastejšie FUP operátori uplatňujú tým spôsobom, že ak používateľ stiahne nadmerné množstvo dát z internetu, ktoré prekračuje limit bežného účastníka (napríklad za deň či za týždeň), obmedzí sa mu na určité obdobie rýchlosť pripojenia. Tento limit je najčastejšie definovaný na jeden deň alebo na jeden mesiac. Niektorí operátori navyše do limitu započítavajú len určitý druh dát (napríklad len prenos videa alebo sťahovanie veľkých súborov cez niektoré služby) a to ešte len v určitých hodinách dňa. FUP sa z broadbandu najčastejšie uplatňuje pri DSL a bezdrôtových či mobilných službách, pri optickom internete iba zriedkavo. Aj v prípade, že operátor uplatňuje FUP vo svojej sieti, nepôsobí tento princíp na bežného používateľa (teda toho, ktorý nesťahuje stovky gigabytov dát) obmedzujúco. Naopak, chráni ho pred tým, aby kvalitu jeho pripojenie neznehodnocovali ďalší používatelia. Výnimku môžu tvoriť niektoré ponuky mobilného internetu, ktoré sú určené skôr na občasné používanie na cestách a nie ako plnohodnotné pripojenie na internet pre domácnosť. Napriek tomu odporúčame si pravidlá FUP pozorne preštudovať v Detaile produktu.

Koaxiálne pripojenie / Káblové pripojenie


Mnohí z vás využívajú na príjem televízneho signálu vo vašej domácnosti káblové rozvody, napríklad od spoločnosti UPC alebo Satro. Tieto isté rozvody, tzv. koaxiálne, sa môžu využiť aj na pripojenie k internetu – pokiaľ váš operátor túto službu prevádzkuje.

Mobilný internet

Pripojenie na internet sa môže uskutočňovať aj prostredníctvom vysokorýchlostnej mobilnej internetovej siete. Tzn., že signál spracuje vás mobilný telefón a vy sa cezeň môžete pripojiť na internet svojim stolným počítačom či notebookom. Pred tým, ako sa rozhodnete objednať si mobilný internet, je dôležité overiť si dostupnosť takejto siete v miestach, kde všade plánujete tento mobilný internet využívať. Pri mobilnom pripojení je takisto veľmi dôležité vybrať si správny dátový limit pre vaše potreby.

Najrozšírenejšie technológie mobilného internetu sú dnes 3G alebo LTE.


Modem

Je prístroj, ktorý slúži na spracovanie internetového signálu a pripojenie vášho počítača na sieť poskytovateľa. Operátori ponúkajú so svojimi službami aj tieto zariadenia, takže nie je nutné, aby ste si ich zabezpečovali samostatne.


Optické pripojenie / optický internet


Optický internet je v súčasnosti najmodernejší spôsob širokopásmového pripojenia na internet - broadbandu. Umožňuje využívať prenosové rýchlosti desiatok alebo stoviek Mbit/s  (megabity za sekundu) a vyznačuje sa vysokou stabilitou pripojenia. Spojenie môže byť realizované rôznymi spôsobmi, podľa toho či vedú optické káble napríklad do budovy (FTTB) alebo priamo do bytov (FTTH) a pod. Očakáva sa, že v budúcnosti bude možné prenosové rýchlosti pre domácnosti cez už raz vybudovanú optickú sieť zvyšovať až na desiatky a stovky gigabitov za sekundu.


Paušál


Paušálom sa označuje poplatok, ktorý na mesačnej báze uhrádzate svojmu poskytovateľovi za používanie služby počas obdobia, v ktorom ste sa zaviazali využívať jeho služby. Pre mnohých zákazníkov je tým najdôležitejším faktorom, podľa ktorého sa rozhodujú o operátorovi, resp. danom programe. Pri výpočte celkových investícií ale netreba zabudnúť pri jednotlivých ponukách porovnať aj vstupné náklady, ktoré si operátori účtujú za zariadenia (napr. modem, router, set-top box) či zriadenie služby. Dôležité je takisto si skontrolovať ako sa výška paušálu mení počas doby viazanosti produktu, resp. ako sa zmení, keď vaša viazanosť skončí.


Predplatené dáta


Určujú objem dát, ktoré má používateľ predplatené v rámci mesačného poplatku za internet. Ak užívateľ tento objem prekročí, podľa konkrétnej zmluvy platí za ďalšie prenesené dáta nad rámec paušálu. Predplatené dáta sa najčastejšie uvádzajú v Gigabytoch (GB). Započítajú sa do nich všetky dáta, ktoré užívateľ stiahne na svoj počítač pri používaní internetu (ide napr. o informácie, ktoré sa do počítača nahrávajú pri návšteve internetovej stránky, o stiahnuté obrázky, hudbu, prílohy k mailom a pod.). Operátori najčastejšie uplatňujú limit prenosu dát počas pracovných hodín v pracovnom týždni, veľa programov umožňuje ľubovoľný objem stiahnutých dát napr. počas víkendov či po pracovnej dobe. Programy s predplateným objemom dát nie sú vhodné pre používateľov, ktorí plánujú intenzívne sťahovanie veľkých súborov z internetu (hudba, videá, filmy, demá). Bežní používatelia, ktorí najčastejšie využívajú internet na navštevovanie internetových stránok či posielanie pošty, spravidla objem predplatených dát ani nevyčerpajú.

Princíp predplatených dát sa uplatňuje na vybraných programoch najmä pri DSL technológii a mobilnom internete, nezvykne sa uplatňovať pri optickom či koaxiálnom spojení.


Provider


Provider je anglické označenie pre poskytovateľa internetových služieb, resp. telekomunikačného operátora. Provider môže poskytovať pripojenie k internetu pre domácnosti, firmy či korporácie, v portfóliu má často ďalšie služby (poskytovanie telefonovania, dátové služby pre firmy, webhosting, bezpečnostné služby a pod.).

Router


Router, alebo smerovač, slúži na pripojenie viacerých počítačov k internetu (prípadne ďalších zariadení, napríklad hracích konzol), keďže modem spája so sieťou iba jeden počítač. Niektorí poskytovatelia ponúkajú namiesto modemu rovno smerovač. V prípade, že chcete svoj počítač alebo notebook pripájať k internetu bez káblov, musíte si zabezpečiť tzv. Wi-Fi router, ktorý dokáže signál vysielať a prijímať aj vzduchom.


Satelitný internet

Ideálny spôsob pripojenia v oblastiach bez inej možnosti internetu. Je dostupný prakticky z akéhokoľvek miesta v Slovenskej republike. Moderné satelitné pripojenie už disponuje rýchlosťami porovnateľnými s ADSL, nevýhodou je vyššia cena paušálu ako aj zriadenia služby. Obmedzenie predstavujú aj relatívne prísne FUP alebo dátové limity, v prípade, že iná možnosť nie je k dispozícii je satelitný internet výbornou alternatívou, ako byť stále online. Pre pripojenie je potrebný satelitný komplet vrátane paraboly, ktorý Vám dodá príslušný operátor.


Triple play


Ako Triple play sa najčastejšie označujú telekomunikačné služby, ktoré je vám operátor schopný poskytnúť v jednom balíku. Zahŕňajú pripojenie na internet, digitálnu televíziu a telefonovanie (nemyslí sa ním mobilné telefonovanie, ale telefonovanie cez internet ako alternatíva klasickej pevnej linky). Využitie všetkých troch služieb spravidla prináša úspory oproti situácii, kedy by ste každú z nich samostatne platili inému poskytovateľovi. Objednanie balíka služieb nie je podmienené využívaním všetkých troch, môžete si zvoliť ich vlastnú kombináciu (napríklad iba internet a digitálnu televíziu).
Situácia, keď operátor ponúkne s inými službami aj mobilné telefonovanie sa nazýva quadplay (štyri služby v jednom).


Upload / Rýchlosť


Anglický pojem označuje rýchlosť, akou sa internetom odosielajú dáta z vášho počítača. Najčastejšie sa uvádza v počte megabitov za sekundu – teda Mbit/s (nájdete aj označenie v kilobitoch za sekundu, teda Kbit/s, pričom 1 Mbit/s sa rovná 1000 Kbit/s). Rýchlosť uploadu býva spravidla výrazne menšia ako rýchlosť downloadu, vo väčšine prípadov však užívateľom v tomto pomere úplne postačuje, pretože oveľa viac dát z internetu prijímajú, ako odosielajú.
Niektorí užívatelia, napríklad pri nahrávaní fotografií či videa na dátové servery alebo pri odosielaní veľkých objemov dát ocenia tzv. symetrický upload, čiže ak rýchlosť prijímania dát je rovnaká ako rýchlosť odosielania.


Pri opise danej internetovej služby od operátora najčastejšie nájdete zobrazenie rýchlosti v takomto formáte – 15/1 Mbit/s. Rýchlosť uploadu je druhé číslo (za lomkou), v tomto prípade teda 1.


Viazanosť


Viazanosť označuje obdobie, na ktoré sa zmluvne zaviažete využívať služby daného operátora a platiť mu počas tohto obdobia na mesačnej báze paušálny poplatok. Spravidla sa viazanosť uzatvára na 12, 18 alebo 24 mesiacov. V prípade, že chcete viazanosť predčasne ukončiť, si väčšina poskytovateľov účtuje penále, aj preto si treba pred podpísaním zmluvy u daného operátora preštudovať a porovnať konkurenčné ponuky. Niektorí operátori ponúkajú zákazníkom aj možnosť využívať ich služby bez viazanosti, v tom prípade si niekedy účtujú vyššie mesačné poplatky a nezvyknú vtedy ani platiť ich akciové ponuky na zriadenie služby či potrebné zariadenia.


VoIP


VoIP je označenie pre telefonovanie cez internetový protokol (Voice over Internet Protocol). Ide buď o využívanie internetových programov ako napr. Skype na nadviazanie kontaktu s iným používateľom tohto softvéru, alebo o alternatívu klasických pevných liniek - v tom prípade sa akurát signál nešíri pomocou klasických telefónnych rozvodov, ale prostredníctvom internetu. Pomocou VoIP môžete volať do pevných i mobilných sietí doma i v zahraničí. Veľa operátorov umožňuje volanie medzi účastníkmi svojej vlastnej siete zadarmo. Služba sa najčastejšie v domácnostiach využíva prostredníctvom klasického telefónneho aparátu (ku ktorému stačí malé prídavné zariadenie), k dispozícii sú ale aj IP telefóny s modernými funkciami alebo tzv. headsety (slúchadlá s mikrofónom).


Wi-Fi / bezdrôtové pripojenie


Wi-Fi umožňuje bezdrôtové, rádiové pripojenie k internetu. Pri jeho využití sa bezdrôtový adaptér „vzduchom“ pripája k prístupovému bodu (tzv. AP - access point). Nevyhnutnou podmienkou je priama viditeľnosť pripájacieho zariadenia na tento bod, preto sa najčastejšie umiestňuje na strechy domov či na vyvýšené body, odkiaľ vedú káble do bytov jednotlivých účastníkov siete. Podobne sa týmto spôsobom dajú rýchlo pripojiť aj jednotlivé rodinné domy. Wi-fi pripojenie je preto veľmi obľúbené na dedinách na celom Slovensku.

Na kratšie vzdialenosti (desiatky až stovky metrov) je možné sa pripojiť aj bez priamej viditeľnosti, dokonca aj keď sa nachádzate napríklad v inej miestnosti, čo sa využíva na zriadenie bezdrôtovej siete napríklad v rámci jedného bytu. V tomto prípade môže byť internet do bytu privedený povedzme optickou linkou, pričom na túto linku sa pripojí bezdrôtový router/smerovač (dostanete ho od vášho poskytovateľa internetu) a môžete tak používať internet bez káblov napríklad vo vašom notebooku. V každom prípade nezabudnite zabezpečiť vaše pripojene heslom, zabránite tak jeho zneužívaniu.