Budem platiť niečo navyše, ak si objednám internet či TV rovno cez porovnat.sk oproti tomu, keby som si objednal priamo od operátora?

Nie, využívanie našich služieb je úplne bezplatné. Tak, ako neplatíte nič za informácie, ktoré vám poskytujeme, neplatíte žiadne extra poplatky ani v prípade, že si niektorý z programov cez našu stránku objednáte.


S kým budem mať zmluvu, keď si objednám službu cez vašu stránku?

Zmluva bude uzatvorená medzi vami a operátorom, ktorého si vyberiete. Znenie zmluvy bude úplne rovnaké, ako operátor pre daný program poskytuje ďalším svojim zákazníkom.


Čo všetko obsahuje stĺpec v tabuľke s názvom „Priemerný mesačný náklad“?
Priemerný mesačný náklad vám umožňuje na základe jedného údaju pohodlne porovnať aj ponuky s rozdielnymi parametrami, ktoré sa na prvý pohľad porovnávajú ťažko (keď sa napríklad mení výška paušálu v období viazanosti, keď sa výrazne odlišujú ceny zariadení či poplatky za zriadenia a pod.).
Uvedená suma priemerného mesačného nákladu obsahuje aritmetický priemer mesačných poplatkov počas celej doby viazanosti vrátene všetkých počiatočných investícií rozrátaných na mesiace. V prípade produktov bez viazanosti je priemerný mesačný náklad rozpočítaný na obdobie 24 mesiacov.


Čo keď sa mi nejaká služba, ktorú som našiel na vašej stránke, zapáči viac než tá, ktorú využívam, a chcel by som na ňu prejsť?
Ak máte záujem prejsť na vyšší program operátora, ktorého služby práve využívate, najčastejšie vám na neho umožní prejsť hneď (alebo od nasledujúceho mesiaca) bez akýchkoľvek poplatkov. Ak chcete začať využívať služby iného operátora, overte si, v akom štádiu viazanosti sa nachádzate. Keď vám zostáva do jej konca niekoľko mesiacov, spravidla sa neoplatí odstupovať od zmluvy. Vtedy si operátori účtujú penále (môžete si jeho výšku overiť v zmluve), ktoré by pravdepodobne prevýšilo úsporu na mesačných poplatkoch, ktoré by ste platili inému poskytovateľovi za novú službu. Ak ste v úvodnom štádiu viazanosti a úspora so službou iného operátora by bola výrazná, môže sa vám oplatiť toto penále uhradiť. Podľa vašich individuálnych potrieb môže byť ale výhodné prejsť na iný program aj z iných než finančných dôvodov (mať službu na inej technológii s vyššou prenosovou rýchlosťou, bez dátového obmedzenia a pod.). Navyše, niektorí operátori ponúkajú možnosť začať využívať ich služby, aj keď vám ešte zostáva pár posledných mesiacov viazanosti u súčasného operátora. V tom prípade u nového operátora, nemusíte platiť nič dokým vám neskončí viazanosť. Problematika zmeny operátora nie je jednoduchá, aby ste získali istotu, kontaktujte našich špecialistov.


Podľa čoho si mám vybrať rýchlosť?
Pre potreby bežnej domácnosti úplne postačujú rýchlosti v jednotkách Mbit/s, ktoré umožňujú rýchly prístup na webstránky, promptné sťahovanie príloh mailov či pesničiek (mp3) alebo sledovanie videa umiestneného na internete (tzv. streamované video, aké nájdete napríklad na Youtube či v online archíve televízií). Náročnejší užívatelia, ktorí majú záujem sťahovať z internetu veľké súbory, napríklad filmy alebo demá k počítačovým hrám, by mali siahnuť po internetových programoch v desiatkach Mbit/s. Vyššie rýchlosti sa odporúčajú aj v prípade, že chcete mať k internetu pripojených viacero počítačov súčasne.


Čo presne znamená neobmedzený internet?
Pojem neobmedzene rýchly internet sa u nás najčastejšie používa v tom význame, že nemáte vyčlenený len istý čas z dňa, v ktorom sa môžete pripojiť na internet – inými slovami, že môžete byť online 24 hodín 7 dní v týždni. Čoraz častejšie sa pojem neobmedzený používa aj v súvislosti s objemom prenesených dát, tzn. že nemáte v zmluve uvedený limit dát, po ktorého prekročení platíte za ďalšie sťahovanie nad rámec paušálu (aj tzv. „neobmedzený internet“ môže mať isté dátové obmedzenia, pozri napr. heslo Fair Use Policy v slovníku, po ktorých prekročení môže operátor prikročiť k zníženiu vašej rýchlosti). Pojem neobmedzený internet v súvislosti s rýchlosťou sa zatiaľ používa zriedkavo, na slovenskom trhu však už existujú aj ponuky, pri ktorých vám operátor neurčí vrchnú hranicu rýchlosti prenosu.


Ako sa mám rozhodnúť, ktorý variant programu s predplatenými dátami je pre mňa najvhodnejší?
Od prenesených dát sa započítavajú všetky dáta, ktoré užívateľ stiahne na svoj počítač pri používaní internetu (ide napr. o informácie, ktoré sa do počítača nahrávajú pri návšteve internetovej stránky, o stiahnuté obrázky, hudbu, prílohy k mailom a pod.). Operátori najčastejšie uplatňujú limit prenosu dát počas pracovných hodín v pracovnom týždni, veľa programov umožňuje ľubovoľný objem stiahnutých dát napr. počas víkendov či po pracovnej dobe. Programy s predplateným objemom dát nie sú vhodné pre používateľov, ktorí plánujú intenzívne sťahovanie veľkých súborov z internetu (hudba, videá, filmy, demá). Ak nemáte inú možnosť pripojenia a plánujete sťahovanie takýchto súborov, mali by ste si zobrať program s vyšším objemom prenesených dát, cena za dáta prenesené nad limit sa vám môžu výrazne predražiť. Bežní používatelia, ktorí najčastejšie využívajú internet na navštevovanie internetových stránok či posielanie pošty, spravidla objem predplatených dát základného programu ani nevyčerpajú, teda postačuje im nižší variant.


Čo mám robiť, ak mi nefunguje moje pripojenie k internetu?
V tomto prípade treba osloviť technickú podporu či infolinku konkrétneho operátora, ktorého služby využívate. Kontakt môžete nájsť na jeho webovej stránke, ak nemáte narýchlo prístup k internetu, môžete ho nájsť aj na faktúre či zmluve.

 

Prečo sa internet alebo poskytovateľ, ktorého používam nenachádza na tejto stránke?
Na porovnat.sk sa snažíme udržiavať čo najväčší výber možností pre rýchly internet. Napriek tomu, sa z rozličných dôvodov niektorí poskytovatelia internetu na našom webe nenachádzajú. Upozornite Vášho poskytovateľa na náš web a už coskoro ho tu môžete nájsť. Poskytovateľov, ktorí porušili Kódex porovnat.sk takisto u nás nenájdete.
 Je takisto možné, že poskytovateľ už rozšíril svoj internet do vašej lokality, ale ešte neupravil databázu pokrytia na porovnat.sk. Stáva sa, že poskytovateľ už dočasne vyčerpal kapacitu internetu vo vašej lokalite a preto pokrytie neuvádza, aj keď vy ho používate.