UPC Broadband Slovakia

UPC Broadband Slovakia patrí medzi vedúce spoločnosti na Slovensku, poskytujúce služby televízie (digitálnej, analógovej a satelitnej), širokopásmového vysokorýchlostného internetu a telefónie. UPC je „triple play“ operátorom, služby televízie, internetu a telefónie poskytuje prostredníctvom jednej siete, cez jednu zásuvku v domácnosti. UPC Broadband Slovakia je súčasťou spoločnosti Liberty Global, Inc., divízia UPC Broadband.

Recenzie UPC Broadband Slovakia

DF 23.03.2017
Veľmi časté výpadky internetu. Keď práve funguje, tak rýchlosť zodpovedá číslu na papieri. Televízia OK. SLužba o zákazníka - ignorácia problémov, vágne odpovede. Skutočne sa zaujímajú o zákazníka len keď im doručí výpoveď.
Ohodnoťte svojho poskytovateľa na podstránke produktov zadaním vašej adresy v ľavom hornom rohu stránky a porovnajte si aktuálne ponuky ostatných poskytovateľov.
Ďalšie recenzie